Parks and Gardens


Penang National Park

Penang Botanical Gardens

Tropical Spice Garden

Entopia by Penang Butterfly Farm

Tropical Fruit Farm

Monkey Beach banana

Penang Avatar Secret Garden