الفنادق


فندق دايموند بارك إن شيانجراي آند ريزورت

فندق ناك ناكارا

فندق هاي شيانجراي

فندق هوب إن شيانغ راي برج الساعة

فندق ومركز مؤتمرات هيريتيج شيانج راي